Ada Chmielewska

Menedżer oddziału

  • Ada Chmielewska

Absolwentka Technikum o profilu Reklamowym, przygotowuje się do rozpoczęcia studiów pedagogicznych na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w agencji reklamowej gdzie pracowała przy kreowaniu kampanii reklamowych.

Jednak to praca z dziećmi w Broadway Musical School potwierdziła jej prawdziwe powołanie – jest naprawdę tym, czym chce się zająć w życiu na poważnie.

Poza pracą interesuje się sportem, uczęszcza na zajęcia z zumby oraz czyta książki.