Adam Pietrzak

Instruktor aktorstwa

  • Adam Pietrzak

Aktor. Ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Laureat nagrody kulturalnej „Warto” w kategorii Teatr, przyznawanej przez wrocławską Gazetę Wyborczą.

Uczestnik Międzynarodowych Warsztatów Szkół Teatralnych „Making Tomorrow’s Theatre” oraz projektu Body Constitiution, organizowanych przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Słuchacz Pierwszej Polsko-Rosyjskiej Szkoły Teatralnej pod honorowym patronatem Krystyny Zachwatowicz-Wajdy i Andrzeja Wajdy.

Współpracował m.in. z Moniką Strzępką, Łukaszem Kosem, Jackiem Głombem, Pawłem Passinim, Magdą Szpecht, Agatą Puszcz i Waldemarem Krzystkiem.

Posiada szerokie doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi, młodzieżą szkolną oraz osobami dorosłymi.