Filip Łach

Instruktor aktorstwa

  • Filip Łach

Aktor teatralny. Kończy właśnie naukę w Studium Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi na Uniwersytecie Gdańskim. 

Współpracuje m.in. z Teatrem Muzycznym w Gdyni gdzie można go było zobaczyć w „Rewii Jubileuszowej”,„Rewii Piosenki”, a obecnie w „Gorączce sobotniej nocy” oraz „Cudzie mniemanym albo Krakowiakach i Góralach”. 

Był jurorem na 51. Zliń Film Festival w Czechach. Należał do redakcji gazety „Zza kulis” wydawanej dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.